Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 14.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Интервю

Инж. Димитър Станев: В Албена вече отчитаме ползите от инвестиции във фотоволтаични електроцентрали

Инж. Димитър Станев завършва енергетика в немския град Аахен. Работил е за голяма енергийна компания в Германия, а от 2017 година е зам.-директор „Бизнес развитие“ в „Албена“ АД. Ангажиран е с разработването и внедряването на енергийни проекти и инвестиции с европейско финансиране, които да придвижат най-голямата туристическа компания в България в трансформацията й към устойчив, природосъобразен и ангажиран със заобикалящата го среда бизнес модел.

Инж. Станев, ваканционно селище „Албена“ се утвърди като пионер в сферата на туризма, прилагащо най-съвременни технологии за оптимизация на енергийното си потребление и добиването на ток от възобновяеми енергийни източници. Колко фотоволтаични панела са инсталирани до момента и каква е общата им мощност?
През 2017 година компанията ни разработи и прие Стратегия за устойчиво развитие, с която целим да осигурим дългосрочно и успешно функциониране на бизнеса, като същевременно ограничим и прекратим изцяло вредните влияния върху околната среда. Част от тази стратегия са и инвестициите във ВЕИ, с които драстично намалихме въглеродния ни отпечатък. През тази година на територията на ваканционно селище „Албена“ бяха изградени общо 12 централи за производство на ток от слънчева енергия. Разположени са върху покривите на част от хотелите в комплекса и няколко допълнителни сгради. Мощността им варира от 30 до 200 KW, като най-малката е монтирана върху Flamingo Grand Hotel & SPA, а най-голямата върху централния базар. Общата инсталирана мощност възлиза на 1550 KW, които са достижими през летните месеци. През есенно-зимния период, когато слънцето е ниско над хоризонта и често има лека облачност, достигаме не повече от 600-700 KW пикова мощност. В края на м. октомври, например, данните показаха, че в зависимост от метеорологичните условия дневно спестяваме между 1000 и 2000 лв., или общо за месеца около 40 000 лева от общите разходи за електричество на комплекса. При изчислението на тези спестявания сме извадили предвидената от правителството компенсация, която се дава на предприятията заради високите цени на енергийните борси.

Това са впечатляващи резултати на фона на непрекъснато покачващите се цени на енергията. Каква е общата инвестиция до момента и как е финансиран този проект?
Общата инвестиция за 1.5 MW мощности възлиза на около 2.2 млн. лв., които финансирахме изцяло от капиталовата програма на дружеството. В зависимост от цените на електроенергийната борса, очакваме инвестицията да се възвърне в рамките на 3-4 години, след което ще започнем да правим нетни икономии в размера на произведената енергия. За щастие, успяхме да завършим всички строително-монтажни дейности в началото на т.г., за да могат централите да бъдат въведени в оперативна експлоатация преди началото на лятото, когато слънцето е най-силно и съответно добивите на електроенергия са най-големи.

Разбираемо, потреблението в комплекса е съсредоточено през лятото и в крилата на активния туристически сезон. Какво става с произведената енергия през зимата?
Генерираната енергия се използва изцяло за вътрешни нужди – изразходва се там, където е произведена. Така или иначе през активния период от годината освен нея, ние и купуваме ток от електрическата мрежа, за да покрием пиковото потребление. Когато обаче нямаме толкова голяма консумация, произведената енергия пренасочваме чрез собствената ни мрежа Средно Напрежение към работещите целогодишно Flamingo Grand Hotel & SPA, към МедиСПА „Медика-Албена“, както и за отопление на плувен басейн „Добруджа“.

А имало ли е моменти, в които въпреки добрия мениджмънт имате излишък от енергия?
Да, имало е моменти, в които не сме съумели да оползотворим нашето произведено електричество – тогава то автоматично бива насочено към Подстанция Албена, която е собственост на Националния преносен оператор ЕСО, а от там към други крайни потребители. За щастие, става дума само за 2 дни с много силна слънчева радиация и за пренебрежимо малки количества. Действащата в момента енергийна регулация не позволява това, поради което в тази хипотеза бихме търпели санкции, вместо да бъдем поощрени. Затова инвестираме изключително много време и усилия, за да управляваме енергийните потоци активно, да предвиждаме и балансираме пиковите моменти. Ключовият инструмент за това е проектът X-FLEX, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. Един от прийомите да използваме цялата произведена енергия е трансформирането на електрическата енергия в топлоенергия и запазването й по този начин за бъдещи периоди. Какво имам предвид – когато системата ни отчете, че генерираме ток повече от необходимото, тя автоматично го насочва към бойлерите на Maritim Paradise Blue Hotel & SPA, където се използва за затопляне на вода за битови нужди, която ние след това така или иначе използваме. Друг, много добър резултат от този проект, се състои в използването на енергия приоритетно в моментите, когато цената ѝ на борсата е ниска. Обратно, когато пък цената е висока, ние намаляваме нашето потребление и така редуцираме общия разход за закупуване на енергия от преносната мрежа. Имаме много лесен пример за това – когато през лятото нашите туристи се изкъпят след като се приберат от плаж, софтуерът отчита цената на борсата и включва бойлерите чак когато тя стане ниска, като същевременно е запазил достатъчно количество топлина, така че никой турист да не усети липса на топла вода. В Албена разполагаме и с много добра батерия, закупена по международен проект “INVADE”, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, чрез която балансираме много ефикасно консумацията в курорта – батерията получава сигнал да се зарежда при ниски борсови цени, и да се разрежда при високи, като по този начин избягваме закупуването на скъпа електроенергия. По този начин батерията самостоятелно е намалила разходи за над 8000 евро през изминалото лято. По X-FLEX ние сме партньори с националния преносен оператор и Албена активно участва и подпомага стабилността на преносната мрежа на България.

Споменахте регулаторната политика на държавата по отношение на ВЕИ. Пречка ли е тя за т.нар. зелен преход на българската икономика?
Основният проблем в момента се крие в това, че законодателството не гарантира по никакъв начин присъединяването на зелените производители към мрежата. На този етап съществува огромен интерес към изграждане на ФВ централи, но и малко капацитет от страна на електроразпределителните дружества да ги присъединят. Поради този дисбаланс процедурите са изключително тромави, а и ЕРП-тата не са мотивирани по никакъв начин да правят инвестиции в тази посока. Защото всяко присъединяване на нов производител намалява приходите на ЕРП-тата от пренесена енергия до други потребители.

Тоест, в България има огромен потенциал за производство на екологична енергия, но той не се оползотворява, защото държавата няма административен и технически капацитет за това?
Да, точно така. Целият този процес се управлява от Комисията за енергийно и водно регулиране, която на този етап не демонстрира достатъчно голяма воля за налагането на ВЕИ в енергийния микс на страната. Електроразпределителните дружества също нямат интерес, защото за тях това означава повече капиталови разходи, по-малко продажби поради автономното потребление, и най-вече по-малка печалба.

Нека се върнем към частния случай. С какви други мощности за производство на възобновяема енергия разполага „Албена“ АД?
Преди да изградим електроцентралите, поставихме върху покривите на 10 от хотелите инсталации за затопляне на битова вода от слънцето. Тази технология е доказана във времето и изключително ефективна. В хотел „Арабела Бийч“, например, използваме със 72% по-малко електроенергия за затопляне на битова вода. Разполагаме и с индустриална термопомпа с изключително висок коефициент на полезно действие, която „изпомпва“ топлината от въздуха, за да я отдаде умножена по 3 в обитаеми помещения и за затопляне на басейни. Изключително горди сме и с инсталацията за биогаз, която се оперира от дъщерното дружество „Перпетуум Мобиле“ АД. Чрез нея прилагаме на практика принципите на кръговата икономика, като произвеждаме електро и топлоенергия от първична суровина биогаз. Тази биогаз от своя страна се произвежда във ферментатори, които захранваме със силажна царевица и хранителни отпадъци от нашите ресторанти. Отпадният продукт от това производство е почвен подобрител, който респективно влагаме за увеличаване на производството на зърнени култури, плодове и зеленчуци, консумирани в ресторантите от началото на потребителската верига.

Поставили сте много амбициозни планове, които са намерили своята реализация във времето. Какво предстои?
В следващите няколко години ще продължим да инвестираме в производството на възобновяема енергия. Защото очакванията са тя да бъде по-евтина, по-стабилна и по-добре прогнозируема. Звучи парадоксално, но е факт – поне на този етап е сигурно, че слънцето ще продължи да изгрява всеки ден над хоризонта край красивото крайбрежие на Албена. Технологиите за производство на достатъчно евтини батерии за съхранение на ток се развиват бързо, затова погледите ни са насочени и в тази посока. За съжаление, и тук българското законодателство не е в крак с времето, защото никъде в ресорната нормативна уредба понятието „батерия“ или „съхранител на енергия“ не фигурира, поради което и разходите за подобни инвестиции не са допустими по инструментите за безвъзмездно или дългово финансиране. Не спираме да търсим начини да заобиколим тази пречка и да бъдем пионер в зелената трансформация, както и пример за нашите конкуренти, за служителите на компанията, за нашите клиенти и акционери. Вярваме в Зелената мисия на Албена, осъзнаваме отговорността, която носим, и ще вложим необходимите усилия, за да бъде свързван българският туристически продукт с високо качество, устойчивост и иновативност.

barometar.net