Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 19.04.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Арт

Има ли шансове и предимства Варна да стане европейска културна столица?

В предстоящата си работа по подготовката на Варна за европейска културна столица стремежът ни е да съчетаем основния принцип на        програмата „да съдейства за европейския културен диалог и опознаване между страните-членки” и уникалността на Варна като място, в което се срещат различни цивилизации. Градът има богата културна история, свързана пряко с европейската история и притежава неповторима атмосфера.

Основни предимства на град Варна са:

1.        Градът има добри природо-географски дадености, които подпомагат развитието му като транспортен, търговски и туристически център;

2.        Град Одесос – Варна има поне 2 600 – годишна история – факт, който малко градове по света могат да изтъкнат;

3.        На територията на варненския регион се кръстосват следите на изключително много култури, оставили трайни белези и наследство, което можем да покажем на света;

4.        Варна има реалната възможност, по примера на Люксембург и Сибиу през 2007 година, да присъедини и региони към избора си за ЕСК – Балчик, Добрич, Шумен и др.

5.        Градът е показателен пример за съвместно съществуване в условия на толерантност на представители на различни религиозни и етнически общности – българи, гърци, турци, гагаузи, арменци, цигани и евреи;

6.        В най-новата си история Варна е бурно развиващ се туристически, търговски, културен и образователен център;

7.        Варна се развива динамично, но мащабите на това развитие са обозрими и сравнително лесно могат да се координират различни дейности;

8.        Инициативата за варненската кандидатура за европейска столица на културата е заявена пред институциите на централната власт;

9.        Сред общинските съветници, независимо от политическата им принадлежност, има обща воля за единодействие в името на варненската кандидатура;

10.     налице е декларирана гражданска инициатива чрез създаденото сдружение “Варна – столица на културата”, което е сключило споразумение за сътрудничество с община Варна;

Конкретни условия, благоприятстващи кандидатурата на Варна

  • инвестирани са значителни средства от общинския бюджет и чрез международни програми за подобряване и осъвременяване на експозициите в музеите;
  • през последните години при гостуването на относително един и същи брой туристи, посещението на музеите е увеличено три пъти;
  • има големи творчески общности в сферата на изобразителното изкуство, литературата, професионални културни институти, любителски състави;
  • средни и висши училища поддържат широк кръг специалности в сферата на изкуствата;
  • има добре развита мрежа от професионални културни институти;
  • съществуват голям брой читалища, включително и в малките населени места около града;
  • съществуват добри традиции в любителските изкуства – фолклорни ансамбли, хорове, театрални формации и др.
  • във Варна се провеждат множество фестивали;
  • Варна има голям опит в организацията на големи международни културни прояви;
  • съществуват представителства на националните медии – Радио Варна и Регионален телевизионен център

Наличие на обща политическа воля, заявена чрез конкретни политики

Формулирана е генералната цел, чрез която ще се развива комплекс от инициативи: Варна – съвременен европейски град, в който културата и творчеството променят всекидневието на гражданите.

Титулът “Европейска столица на културата” ще бъде от първостепенно значение за личностното развитие, постигане на по-голяма сплотеност на гражданите от региона и неоценима възможност за икономически растеж. По този начин общите европейски ценности и богато наследство ще допринесат за създаване на обществен климат на толерантност в условията на етническо, религиозно и социално многообразие.

Превръщането на културното развитие в приоритет на местната политика, включваща повишаване на капацитета и възможностите на най-широки слоеве да участват активно и пълноценно във всички сфери на обществения живот; осигуряване на инвестиции в материалната база за културни дейности; стимулиране на културните организации и институти да се обособят като жизнеспособни субекти на разнообразни инициативи; подпомагане и популяризиране на професионалното художествено творчество, създавано в региона в миналото и днес върху основата на ясни критерии, правила и механизми за оценка; поощряване на междусекторните партньорства с цел постигане на мултиплициращ ефект и активно сътрудничество с националните и международни институции, отговорни за реализирането на културни политики.

http://www.barometar.net/