Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 18.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Бизнес

Стартира работата на ПК “Собственост и стопанство”

Днешното първо, за новия мандат, заседание на ПК “Собственост и стопанство” приключи в рамките на половин час, въпреки рекордните 35 точки включени в дневния ред. Преди да предложи за гласуване така предложения дневния ред председателят на комисията Валентина Софрониева, информира, че в последния момент общинската администрация е внесла нова точка – Стратегия за управление общинската собственост 2011-2015 г. Съветниците единодушно приеха да включат стратегията в дневния ред. Като първа точка бе разгледано предложение на Кмета на Община Варна относно изготвяне на технически,  екологичен, финансово-икономически, правен анализ за откриване на процедура за отдаване на концесия за изграждане на депо за рециклиране на строителни отпадъци в с. Тополи.За да поясни смисъла на предложението думата бе дадена на зам.-кмета Антон Жожев.

“Това го бях внесъл преди половин година, но все не стигаше до комисия. В преписката има твърде малко документи, но са достатъчно, за да си изградите мнение как точно трябва да бъде реализирана тази концесия. Имаме акт за 21 дка общинска собственост. ПУП също има, което е задължитлено условие, както и предложение от дружеството, че имат намерение да изграждат такава площадка за рециклиране не строителни отпадъци, които да влагат в изграждащите се в Б-я пътища”, посочи той. Жожев надълго обяснява защо общината прибягва към концесия, а не към обществена поръчка за изграждане на площадката, въпреки че в Европейски съюз се дава приоритет на обществените поръчки пред концесиите.”Когато община Варна има пари в бюджета и решава да направи нещо, провежда обществена поръчка. Когато няма, прави концесия и дава възможност на някой, който е заинтересован, да изгради обекта или съответно да извърши комуналната услуга. Видно е, че в близко време Варна няма пари за тази цел. Затова считам за редно да се прибегне до тази процедура”, посочи той.

Жожев информира, че според обобщените цифри и приблизителните изчисления на администрацията, годишно във Варна се изхвърлят към 40 тона строителни отпадъци. Към 2030 г. тази цифра се очаква да възлиза на 300 тона. “До този момент ние не сме действали рационално. Намираме някое дере и запълваме със строителни отпадъци. Това са Балъм дере, Зеленика и др. При това положение обаче, потече ли една вода ще покрие Кайсиева градина, дано съм лош пророк”, каза още зам.-кметът и добави, че с едно такова решение ОбС ще подпомогне държава в изпълнение на европейската директива, според която към 2035 г. 70% от строителните отпадъци трябва да се преработват.

“Община Варна дължи на своите жители парка във Владиславово. За това имахме тежък разговор с г-н Джиков и го уверих, че не аз бавя проекта. Община Варна дължи на Владиславово и изграждането на стадион. Но община Варна няма тези пари. Направихме анализи, паркоустроиствен план, изключително консервативен при това, само добри практики са вложени. И според логиката на закона обшината трябва да плаща компенсации на концесионера. На този, който извършва услугата, за да може тя да се случи. Имайте в предвид логиката на закона. Ние дължим това на гражданите, искаме да се случи, нямаме пари, а искаме от концесионера и пари. Затова не се сключи концесията за паркинга на общината”, коментира в края на изказването си той.

По така направеното предложение не възникнаха дебати, на Жожев не бяха зададени и допълнителни въпроси, а след като Софрониева го подложи на гласуване то единодушно бе одобрено с 12 гласа “За”. Предложението за одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на железопътни материали от демонтиран 1 600 метра железен път, заприходени в баланса на Община Варна, гласуваха като следваща, втора, точка съветниците. Видно от преписката към предложението, продажбата трябва да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена в размер на 121 318 лв. без ДДС.

Единодушно комисията гласува и трета точка от дневния ред, относно прехвърляне на три броя жилища от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  ”Резервен”.Преди да подложи предложенитео на гласуване Валентина Софрониева уточни, че точката вече е била гледана на комисия, но тъй като не е била приета, отново е внесена в дневния ред.

Безпроблемно бе прието и предложението в четвърта точка за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на шест мотоциклета, общинска собственост, в полза на Областна дирекция на МВР-Варна.Малко повече дебати предизвика следващото предложение, входирано в дневния ред като пета точка, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане на стойност 15 975 лв., с включен ДДС в полза на Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за срок от 10 години.

Срещу така направеното предложение се изказа Николай Недков /ДСБ/, който заяви, че клубът е достатъчно облагодетелстван, след като му е построена нова сграда, за да му се помага и при обзавеждането й.”Не ние сме строили сградата”, конкретизира Владимир Тонев /Движение “Нашият град”/. “Да, но докато пенсионери и инвалиди стоят като кучета и се молят за малко, този клуб има пари да си направи такава модерна сграда. Значи могат да си обзаведат и офиса!”, протестира отново Недков.

Софрониева прекрати заформящия се спор, като призова съветниците да изразят волята си чрез гласуване. Така предложението в крайна сметка бе прието, след като 11 от членовете на комисията го подкрепиха. Един бе против, а петима се въздържаха.

Под шеста точка бе разгледна предложена от лицензиран оценител пазарна оценка на земя  с площ 1260,00 кв.м. в район “Младост”, в размер на 164 500 лв. без ДДС. Предложението е във връзка с реализиране на разпоредителна сделка – продажба на описания недвижим имот на ЕТ “Илко Запрянов – ТОП ЗЕТ”. По включеното в следващата точка предложение положително се изказа Добромир Джиков. То касае учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Асоциацията на българските черноморски общини върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. “Осми Приморски полк” № 67а, представляващ двуетажна сграда на сутерен и застроена площ 108 кв.м.

Джиков заяви, че е запознат с проекта, свързан с този имот, а именно реализирането на първата пасивна в енергийно отношение сграда във Варна.След изказването му, предложението бе гласувано единодушно.Точка осма също не предизвика дебати и бързо бе гласувана. Тя бе относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Западна промишлена зона с площ 589 м2, в размер на 74 900 лева, без включено ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м – 127,16 лева без ДДС.

Преди да подложи на гласуване следващото предложение, Софрониева информира колегите си общински съветници, че точките от 9-та до 34-та са вече гледани от комисията при предходния общински съвет, затова предложи да се гласуват „ан блок”. Аврам Тодоров /БСП/ се съгласи с това предложение, като подчерта, че преписките са твърде обемни, за да могат да се гледат една по една. “Но те са гледани и ние трябва да уважим решението на предната комисията”, коментира още той.

Николай Недков единствен се възпротиви, като заяви, че така всяко положително гласуване би означавало, че съветниците приемат нещо, което не са прочели. “Не, означава, че влиза на сесия”, не се съгласи Владимир Тонев. С 11 гласа “За” нула “Против” и един “Въздържал се” комисията прие предложенията да се гласуват “ан блок”. Разпределението на гласовете бе същото и при самото гласуване на точките.

Като последна точка съветниците трябваше да разгледат предложената в последния момент четиригодишна стратегия за управление на общинската собственост. Когато се заоглеждаха за разпечатан документ, стана ясно, че такъв липсва. Димитър Чутурков /БСП/заяви, че така стратегията би била приета на тъмно, без да се даде възможност на съветниците да я разгледат предварително, още повече че тя изобщо не им е раздадена.Оказа се, че има още един пропуск – проектът не е публикуван на сайта на общината.  Валентина Софрониева се съгласи и прие да отложи разглеждането на стратегията за следващото заседание.