Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 16.07.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Община Варна ще участва в проект за стимулиране развитието на иновационните услуги в туризма

Общинските съветници от Комисията по “Финанси и бюджет” разгледаха предложение на кмета Кирил Йорданов, относно участието на Община Варна в проект “ GROW MOBILE”, който е обвързан с Европейската комисия. Реализирането, целта и същността на проекта обясни Петър Радушев. Той подчерта, че проектът е пилотен, насочен е към използване на иновативни мобилни приложения за стимулиране развитието на информационните услуги в туризма. През 2011 година Община Варна е заявила желанието си за участие в програмата, като нейни партньори ще бъдат Германия, Ауфбауверк ООД, Лайпциг, Регионална агенция за икономическо развитие Меджимурие, Хърватска, Областна управа Кюстендил. Основната цел ще бъде да стимулира икономическия растеж и регионалното развитие чрез въвеждането на иновационни услуги за насърчаване на устойчивия туризъм. Този проект ще се реализира изцяло с асоциацията на хотелиерите, като се цели да се обхванат нови таргет групи и да се засили туристическия поток. Бюджетът ще е в размер на 77 185 хил. евро, от които собственият принос на Община Варна е 19 296 хил. евро. Янко Станев попита какъв ще е срокът, в който ще се получи анализ за предстоящите ползи и какъв ще бъде практическия резултат, както и дали това ще увеличи оборота чрез идването на по-платежоспособни туристи. В отговор Радушев заяви, че този проект ще е полезен за всички туроператорски фирми, както и че ще даде качествено ново изменение на услугите и по-добра информация за културно-историческото наследство на града.

По предложение на кмета на Община Варна, Комисията по “Финанси и бюджет” опрости неплатени такси за ползване на социални услуги от потребители на Домашен социален патронаж – Варна. Те са в размер на 2840,89 лв. като тази сума се отчислява поради смърт или тежко материално положение на лицата. Председателят на комисията Иван Портних информира общинските съветници за състоянието на лицата, ползвали социални услуги. От общо 36 човека, 26 са починали, а останалите са в изключително тежко финансово състояние.

Следващата точка от дневния ред, която се обсъди е изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление и реализация на национални програми”. Общинското предприятие ще осъществява дейността си под наименованието „Управление на проекти и озеленяване”. Предметът му на дейност е поддържане и изграждане на паркове и зелени площи на територията на Община Варна, както и изготвяне на документация по уреждане на трудови правоотношения с наетите лица, отчитане на извършената работа по дейности, текущ контрол върху организацията на работата и др.

Членовете на комисията по „Финанси и бюджет” разгледаха и предложение на Кирил Йорданов относно участие на Община Варна в проект „Регионални стратегии за образование и валидиране на предходно учене”, който е одобрен за финансиране на програма „Учене през целия живот”. Водеща организация на проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение. Финансовият принос на Община Варна е в размер на 7 444 хил. евро, като продължителността на проекта ще е от 12 месеца. Основната му цел е да се създаде инструментариум от методологии, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни стратегии за учение през целия живот.

Съветниците оттеглиха предложение за участие на Община Варна в партньорски проект „Health4Growth- Развитие на здравеопазването”. Проектът ще има за цел да насърчи сътрудничеството между участниците на здравната индустрия в партньорските региони, като това са Община Дебрецен, Унгария, организации от Италия, Белгия, Португалия, Холандия и др. Съветниците решиха проектът да бъде насочен по компетентност и да бъде разгледан от комисията по Здравеопазване. Членовете на комисията отнесаха към администрацията предложение за откриване на детска педагогическа стая в Пето РУ”Полиция”- Златни пясъци.

Деница Герчева

barometar.net