Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 22.02.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Бизнес

Станали сме малко по-богати тази година

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2012 г. възлиза на 15,7 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат почти 2 146 лева. Реалният ръст на БВП спрямо първото тримесечие на 2011 г. е 0,5%, сочат сезонно изгладените данни на НСИ.

Индивидуално потребление

През април 2012 г. общият показател на доверие на потребителите запазва януарското си равнище. Според оценките на потребителите има известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца.Очакванията на живеещите в градовете са тя да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.През април 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладените данни, е с 0,3% под равнището на същия месец от предходната година (по предварителни данни). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 12,5%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 8,5%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 5,9%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия- с 2,8%.Спад отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 21,1%, в търговията на дребно с разнообразни стоки – с 12,4%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 3,6%, и в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 0,5%.За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2012 г. се изразходват 77,3% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2011 г. е 1% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2012 г. намалява с 2 пункта в сравнение с януари и се оценява на 69,9%. Брутообразуването в основен капитал през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 5,4%.Относителният дял на тази категория в БВП е 19,7%.

Пазар на труда

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2,85 млн. души, а относителният им дял от населението на същата възраст – 45,1%. В сравнение със същия период на 2011 г. броят на заетите намалява с 51,2 хил., а коефициентът на заетост – с 0,5 процентни пункта.

Безработните лица през първото тримесечие на 2012 г. са 421,4 хил., а коефициентът на безработица – 12,9%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните се увеличава с 4,8%, а коефициентът на безработица – с 0,7 процентни пункта.Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2012 г. 8,9% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.През март 2012 г. средната работна заплата е 754 лв. (по предварителни данни), което е с 4,9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2011 г. ръстът е 9,4%.

Международни трансакции 

Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 2012 г. в сравнение с май се регистрира подобряване на поръчките от чужбина с 11,4 пункта. За периода януари – април 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 597,5 млн. евро (1,5% от прогнозния БВП за 2012 г.) при дефицит от 204,1 млн. евро (0,5% от БВП) за периода януари – април 2011 година.Търговското салдо за периода януари – април 2012 г. е отрицателно в размер на 1,2 млрд. евро (3,1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при дефицит от 434,1 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2011 година.Износът на стоки (FOB) за периода януари – април 2012 г. е 6,28 млрд. евро, като е по-нисък с 1,7% (109,6 млн. евро) в сравнение с този за същия период на 2011 г. (6 393,9 млн. евро). Ръстът на износа за януари – април 2011 г. на годишна база е 52%. Вносът на стоки (FOB) за периода януари – април 2012 г. е 7,5 млрд.  евро при 6 828 млн. евро за същия период на 2011 г., като на годишна база той нараства с 9,8% при увеличение на годишна база от 31,3% за същия период на миналата година.Преките инвестиции в чужбина за периода януари – април 2012 г. са 39,1 млн. евро при 48,8 млн. евро за същия период на 2011 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари – април 2012 г. са 407,2 млн. евро (1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 63,1 млн. евро (0,2% от БВП) за същия период на 2011 година.

За периода януари – април 2012 г. портфейлните инвестиции – активи нарастват със 77,6 млн. евро при намаление от 86,2 млн. евро за същия период на 2011 година. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 116,6 млн. евро при намаление от 92,1 млн. евро за периода януари – април 2011 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 2012 г. е отрицателно в размер на 1,49 млрд. лева. През май 2012 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 1,8% в сравнение със същия месец на 2011 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих”, „съобщения” и „жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата „здравеопазване” – с 9%.Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2012 г. нараства с 5% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост – с 2%, в преработващата промишленост – с 4,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – със 7,9%. По данни от конюнктурната анкета през юни 2012 г. промишлените предприемачи очакват известно повишение на продажните цени през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През май 2012 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 2,71 на 2,59% в сравнение с предходния месец при стойност 3,77% през май 2011 година. През май 2012 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 10,9% при 11,6% през април 2012 г., като в края на май т.г. те са 58,427 млрд. лв. (75% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 58,319 млрд. лв. към април 2012 година (74,9% от БВП).Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2012 г. възлиза на 52,671 млрд. лева (67,6% от прогнозния БВП за 2012 г.). Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 6,1% на годишна база през май т.г. (5,3% ръст през април 2012 г.) и в края на месеца достигат 33,883 млрд. лева (43,5% от БВП).Кредитите за домакинства и НТООД са 18,788 млрд. лв. (24,1% от БВП) в края на май 2012 г., като спрямо същия месец на 2011 г. те намаляват с 0,8%. През май 2012 г. обменният

inews.bg