Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 24.07.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Ивелина Шабан от ТИМ: Алея първа няма да е квартал на богатите

Проектът “Алея Първа” не е проект за изграждане на квартал за богатите. Достъпът на гражданите до плажа ще бъде изцяло свободен и безплатен.  Широкият кръг от обществени услуги, които ще се предлагат са предназначени за ползване от всички социални и възрастови групи, предвидени са зони за отдих, велоалеи и пешеходни зони. „Алея Първа” е сериозен по мащабите си инфраструктурен проект, в резултат на който ще се постигне укрепване на брега, отвеждане на отпадните води и преустановяване замърсяването на морето, изграждане на водопроводна и канализационна система, нормален траспортен достъп, както и разбира се, реализиране на строителство на обекти, свързани с предназначението на територията, съобразно предвижданията на подробния устройствен план. Към момента на територията на Морската градина и в м-ст Салтанат няма изградена дъждовна и битова канализация, като всички отпадни води се всмукват в ската и допринасят за засилване срутищните процеси. Невъзможно е да се извършат предвидените укрепителни мероприятия на ската без да бъде премахната съществуващата диворастяща и храстова растителност, като след приключване на строителните дейности, ще бъде изпълнено залесяване с хидропосев по цялата дължина на ската и храстова растителност в определени зони. Освен предвиденото  в проекта за озеленяване ще бъде изпълнена и компесаторна програма, включваща декоративни широколистни и иглолистни видове, която ще доведе до увеличаване на зелените площи по крайбрежната алея.
Не случайно при избора на екип сме се спрели на видни и доказани специалисти. Проектирането на укрепителните съоръжения е възложено на проф.инж. Божидар Божинов – проектант и консултант на множество укрепителни съоръжения по българското Черноморие, изграждането им се изпълнява от „Евро Алианс Холдинг” ЕАД, „Стройинжект” АД  и  „Рубикон инженеринг” ООД, компании със значителен опит в реализацията на подобни проекти – метрото в София, укрепителни съоръжения по Черноморието.Извършващите се в момента работи на територията на имотите на “Холдинг Варна” АД са свързани с изграждане на укрепителни мероприятия на ската на морския бряг, действия абсолютно наложителни и необходими, предвид свлачищните процеси, които продължават на територията на града и в частност в морската градина. Дейностите се извършват на база одобрени проекти, които изцяло отговарят на нормативната уредба по ЗУЧК, като по никакъв начин в резултат на тях не се променя собствеността на дружеството за сметка на държавната собственост. Всякакви твърдения в тази насока са необсновани и не почиват на реалните факти, които са безспорни – укрепителните мероприятия целят постигане на траен ефект в укрепването на брега и предотвратяване на свлачищни процеси. Срутищните процеси са реалната заплаха за унищожаването на морската градина, а не извършваните от дружеството укрепителни мероприятия, които не водят до промяна в обема на правото на собственост на “Холдинг Варна” АД. Следва да се има предвид, че закупените от „Холдинг Варна” АД недвижими имоти по реда на ЗНИ, а и изобщо всеки един недвижим имот, се индивидуализират чрез своя идентификатор /при наличие на Кадастрална карта/, граници и площ. Извършваните от дружеството инвеститор дейности по укрепване  на една от границите на имотите /в случая т.нар. скат/ не водят до промяна на останалите им параметри, в т. число и тяхната площ.

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков
barometar.net