Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 17.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Бизнес

Общинските съветници гласуваха решения, с които допълниха “Годишната програма за 2012г.”

На днешното си заседание общинските съветници от Варна гласуваха следните решения предложени от председателката на Комисията по собственост и стопанство Валентина Софрониева:

1. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и одобряване на пазарна оценка в размер на 49 700лв. без ДДС във връзка с провеждане на публичен търг за имот в гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг” с площ 506 кв.м.

2. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и одобрява пазарна оценка в размер на 68 070 лв. без ДДС във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на имот в гр, Варна, ж.к. „Бриз”, м. „Свети Никола” с площ 706 кв. м.

3. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и одобрява пазарна оценка в размер на 59 860 лв. във връзка с продажба на имот в гр. Варна, ул. „Грамада” № 3 с площ 213 кв.м.

4. Одобрява пазарна оценка в размер на 161,99 лв. за 1 кв.м. във връзка с продажба на имот в гр. Варна, ул. „Милосърдие” № 17 с площ 363 кв. м.

5. Дава съгласие за подписване на анекс за безвъзмездно право на ползване на „Сдружение Гаврош”, върху имоти в гр. Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 79.

6. Дава съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално подпомагане” върху имот в гр.Варна, ул. „Г. Раковски” № 62.

7. Дава съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално подпомагане” върху имот в гр. Варна, ж.к. „Чайка” бл. 67.

8. Предоставя безвъзмездно право на ползване на помещения на ”Амбулатория – Групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – Варка” ЕООД.

9. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и променя предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в „Жилища за продажба” и взема решение за продажбата им.

10. Дава съгласие за сключване на договор с „ЕЛИТ – Пътна сигнализация” ООД за наем на имот-частна общинска собственост находящ се в гр.Варна, ул. „Инж.Каракулаков” №2-4.срещу 863 лв. месечно.

11. Отменя Решения № 4399-2/47/01.11.2006 г., 1450-4/16/20.07.2009 г., 2208-5/23/19.05.2010 г., 177-18/3/14,15.12.2011 г. и прехвърля безвъзмездно ДМА и инвентар за управление и стопанисване от ОП „Комплекс за детско хранене”.

12. Обявяваза публична общинска собственост на недвижими имоти, представляващи земя с площ 2601 кв.м. и самостоятелен обект в сграда на шест нива и предназначение „За делова и административна дейност” в гр. Варна, кв. „Аспарухово”,ул. „Народни будители”. Имотът е предназначен за нуждите на администрацията на район „Аспарухово” и е частна общинска собственост.

13. Създава „Клуб на пенсионера” в имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 20-А.

14. Одобрява пазарна оценка в размер на 97 800 лв. и взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот -частна общинска собственост с площ 293 м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов”.

15. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и одобрява пазарни оценки и провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти срещу проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нова детска градиназа шест градински групи с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в двора на ОУ „Св. Иван Рилски” на бул. „Вл. Варненчик” 225, при обща стойност на инвестицията 2 820 492 лв./2 793 558 лв./ без ДДС, както следва:
– Имот с площ 12 466 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане” 2 м.р. – пазарна оценка 2 539 000 лв. (203,67 лв./кв.м.)
– Имот с площ 697 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” 1- пазарна оценка 254 558 лв. (365,22 лв./кв.м.)

16. Допълва „Годишната програма за 2012 г.” и одобрява пазарни оценки и провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти, както следва:

– Имот с площ 36 447 кв.м., находящ е в м. „Малка чайка” (попада изъвн регулационния плана на кв. „Аспарухово” и е със статут на земеделска земя) – пазрна оценка 2 248 500 лв. (61,69 лв./кв.м.)
– Имот с площ 887 кв.м., находящ се в м. „Малка чайка” – пазарна оценка 60 310 лв. (67,99 лв./кв.м.)
– Имот с площ 2 172 кв.м., находящ се гр. Варна, ул. „Хъшове” 2, подрайон 12 – пазарна оценка 429 000 лв. (197,51 лв./кв.м.)

срещу цена, представлваща:

-проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на пристройка на два етажа за две групи с подземен етаж – плувен басейн и пристройка – физкултурен сално, към ЦДГ 15 „Гълъбче” (стойност по КСС в размер на 1 061 964 лв. без ДДС);

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нов корпус за четири градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски блок и котелно стопанство към ОДЗ 24 „Иглика” (стойност по КСС в размер на 1 150 640 лв. без ДДС);

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на физкултурен салон, топла връзка, басейн и рехабилитация на същетвуваща града към ЦДГ 8 „Христо Ботев” (стойнот с непредвидените разходи 420 492 лв.);

http://www.vlastta.com