Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 23.07.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Варненският окръжен съд с двама представители във ВСС

Наказателният съдия Даниела Костова и съдия Каролина Михайлова от Гражданско отделение на Варненския окръжен съд са новите членове на ВСС, които ще представят волята на магистратите от морската столица за реформа в управлението на съдебната власт. За първи път двама съдии, номинирани от окръжен съд влизат в състава на  найвисшия орган в съдебната система.Даниела Костова е една от шестимата съдии, избрана от съдийската квота след публична защита на концепцията си за развитието на ВСС пред Общото делегатско събрание на съдиите в България. След близо 24 часовия маратон на 15 септември и безпрецедентна по своята прозрачност процедура на изслушване и гласуване, съдия Костова получи 167 гласа и доверието на колегите си от цялата страна. Номинираната от ПГ на ГЕРБ съдия Каролина Михайлова  представи своята визия за реформата в управленския орган на съдебната система  на 11 септември, пред Правната комисия в Парламента, пред европейските посланици в България, медиите и неправителствените организации. След категоричната и убедителна защита на концепцията за развитие на ВСС, днес нейната кандидатура бе гласувана и от депутатите в Народното събран  Новите членове на ВСС Даниела Костова и Каролина Михайлова благодариха за доверието първо на своите колеги от Варна, защото именно те ги мотивираха с енергия и с аргументи за промяна модела за управление на съдебната система. И двете са категорични, че имат воля, потенциал и решимост да бъдат част от новия, реформаторски екип на ВСС, който ще възстанови професионалната чест и достойнството на българските магистрати, ще положат усилия съдебната система да работи открито и прозрачно – качества, от които българското общество продължава все още да се нуждае, за да има по-голямо доверие

Кратко представяне на новите членове на ВСС от Варна – Даниела Костова и Каролина Михайлова

  Наказателният съдия от Варненския окръжен съд Даниела Костова е част от новото поколение юристи, които ясно заявиха волята си да променят модела на управление на съдебната власт. От близо 20 годишния си опит в съдебната система черпи енергия и аргументи, за да предложи пътища за преодоляването на тежките дефицити в системата. Според колегите й от Варненския окръжен съд, Даниела Костова има не само волята, но и потенциала да възстанови професионалната чест на юридическата общност. Костова е възпитаник на Юридическия факултет на СУ “Кл.Охридски”, випуск 1992 година. След придобиването на юридическа правоспособност и едногодишен стаж като съдия в Окръжен съд Варна, през следващите 8 години работи в държавното обвинение, последователно в Районна и в Окръжна прокуратура Варна. От ноември 2001 година встъпва като съдия в Наказателно отделение във Варненски окръжен съд,  председател на VІ-ти наказателен състав. Целият професионален път и юридически стаж на съдия Костова – 19 години и 8 месеца е преминал единствено и само в съдебната система.

 44 годишната юристка притежава максималния възможен ранг в съдебната система “съдия ВКС и ВАС”. Името на съдия Даниела Костова свързваме с безпрецедентния съдебен процес за убийството на варненска студентка, който взриви обществото, с митингите под прозорците на съда, с публичния дебат за тежестта на наказанията и предизвиканата промяна в законодателството. Запомнихме този процес и заради стила на съдия Костова, осигурила абсолютна прозрачност от първия миг на делото – до произнасянето на доживотната присъда, която бе потвърдена на всички инстанции. . За последните 3 години Костова няма отменен нито един съдебен акт, няма просрочени или ненаписани в законовия срок дела. За постигнати високи резултати, за професионалната етика и компетентност, морал и отговорност към институцията,  ВСС я награди с отличие “служебна благодарност и грамота”.

 Даниела Костова заяви, че ВСС трябва да даде ясен знак на обществото, че се променя, а гражданите не само да знаят, но и да разбират как точно се реформира системата, защо е важно тя да бъде предпазена от посегателства и какви са гаранциите за законност, защита правата и интересите на гражданите.

 Съдията от Гражданско отделение на Варненския окръжен съд Каролина Михайлова има 24 години професионален път в съдебната система. Възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски”, Михайлова започва през 1987 година като младши прокурор в РП Попово, а две години по-късно вече е Заместник районен прокурор на същата прокуратура. След 7 години в държавното обвинение е назначена за съдия в РС Попово, а от юли 1995 година става негов административен ръководител. В продължение на 15 години трупа административен и управленски опит, а заедно с това изгражда качества на съдия с безупречна репутация и с високи оценки от проверяващи инстанции за качеството на произнесените от нея съдебни актове. От първите дни на 2010 година е повишена в длъжност съдия в Окръжен съд Варна и назначена след конкурс в Гражданско отделение. Натрупаният управленски опит е изградил у нея лидерски умения и качества, които й дават възможност да предлага  управленски решения и да мотивира колегите си за по-сериозен процес на наблюдение и анализ на практиката. Съдия Каролина Михайлова извърши цялостен преглед и анализ на практиката по делата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Анализът бе повод за първата сериозна и аналитична дискусия, породена от практиката на съда  между Комисията и магистратите, които прилагат закона. За две години и половина работа в  Гражданско отделение на ВОС, тя е разгледала 408 дела и е приключила 284 от тях. 283 от свършените от нея дела са постановени в едномесечен срок. За качеството на съдебните актове произнесени от съдия Михайлова, свидетелства минималният брой на отменените съдебни актове за целия период – 2 решения и 10  определения.

 Михайлова направи изключително убедителната и професионална защита на концепцията си за работата на ВСС пред Правната комисия в Парламента. Един от личните аргументи на съдия Михайлова да приеме участието си в тази номинация бе свързан с абсолютната убеденост, че са нужни усилия да се установи професионален и компетентен баланс във взаимоотношенията между ВСС и законодателната власт.  Баланс, който се основава на активно взаимодействие, насочено към цялостното подобряване дейността на независимата правораздавателна система в България.

barometar.net