Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 18.06.2018
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558
USDUSD11.6866
GBPGBP12.2398
CHFCHF11.6897

Анкета

Могат ли да се справят МВР и местната власт с мотористите, които тормозят варненци?

Резултати

Loading ... Loading ...

В категория Интервю

Лилия Христова: Стартираме ремонтите по ОП „Региони в растеж“

Lilia-Hristova1интервю по актуални теми с г-жа Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Г-жо Христова, какво е състоянието на варненските училища, има ли належащи проблеми, които трябва да бъдат решени?

Учебната година започна нормално във всички общински училища и детски градини. Предвид факта, че сме в началото на зимния период сме предприели мерки за осигуряване на нормални условия за учене. На територията на община Варна има 51 общински детски градини, от които 3 са на газ, 3 са с електрическо отопление, 10 са снабдени с парно отопление чрез централна топлофикация „Веолия Енерджи Варна“ и 35 детски градини са с местно отопление с котли на газьол. Общинските училища са 46, от тях 7 са с парно отопление чрез централна топлофикация „Веолия Енерджи Варна“, 11 са на газ, включително ЦПЛР – Средношколско общежитие „Михаил Колони“ – Варна, останалите 28 са с локално отопление.
По време на летния сезон в по-голяма част от училищата бяха извършени ремонтни дейности, свързани с подготовката за зимата. Между тях са:
• ОУ „Захари Стоянов“ – текущ ремонт на котел и покрив;
• IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ – ремонт на парната инсталация – подмяна на тръби и щрангове. Възстановяване на обезвъздушителна линия;
• СУ „Гео Милев“ – монтаж на нов разширителен съд към отоплителната инсталация на училището, подмяна на повредени отоплителни радиатори, текущ ремонт;
• ОУ „Добри Войников“ – текущ ремонт по отоплителна система;
• СУ „Елин Пелин“ – текущ ремонт на отоплителна инсталация – профилактика;
• СУ „Любен Каравелов“ – ремонт парна инсталация;
• СУ „Свети Климент Охридски“ – частична външна топлоизолация, ремонт на котел за отопление;
• НГХНИ „Константин Преславски“ – газификация на учебното заведение;
Цялостна подмяна с нови котли е извършена в:
• В детска градина №17 „Д-р П. Берон“, ДГ №15 „Гълъбче“, ДГ №35 „Детска радост“;
Частични ремонти на парната инсталация е извършена в ДГ „Крилатко“, ДГ „Мечо Пух“, ДГ „Чайка“; За осигуряване на необходимата енергоефективност е извършена хидроизолация на покрива на ДГ №32 „Моряче“, където се обсъжда съвместно с „Веолия Енерджи Варна“ вариант за оптимизация на отоплителната инсталация.

По разпореждане на дирекция „Образование и младежки дейности“, продължи монтирането на климатици, като алтернативна форма на отопление. Детските градини и училищата са заредени с необходимото количество горива. Всички подготвителни мероприятия, съгласно плана за работа при зимни условия, са проведени. Всички училища и детски градини са предупредени, че входовете и подстъпите, както и малките улици, водещи до сградите им, трябва да са изчистени, с оглед безпрепятственото доставяне на храна в съответните образователни институции. На този етап не са регистрирани проблеми за готовността на детските градини и училищата при зимни условия.

Предвижда ли се откриване на нови спортни площадки, ремонти на детски и училища?
През 2017 година са изградени 10 спортни площадки в училищните дворове на: ОУ „Христо Ботев“, НГХНИ „Константин Преславски“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Г.С.Раковски“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Й.Йовков“, ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Ангел Кънчев“. Всички, без тази в основно училище „Г.С.Раковски“, имат удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спортните площадки осигуряват възможности за спорт на децата и учениците от училищата, както и на младите хора, живеещи в района.
По отношение на предстоящите  ремонти от особено значение е да стартираме ремонтите по ОП „Региони в растеж“. Община Варна реализира два проекта по образователна инфраструктура с общо 9 училища и 3 детски градини с над 7000 деца и ученици. Предвидените дейности по проектите включват реконструкция и строително-монтажни работи, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на дворните пространства, създаване на достъпна архитектурна среда, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 19 млн.лв. Естествено ремонтите в другите детски градини и училища, които ще бъдат утвърдени с Бюджет 2018 също ще бъдат извършени.

Оптимист ли сте за въвеждането до 2020 г. на едносменно обучение в училищата в града?

В изпълнение на задълженията си по Закона за предучилищното и училищното образование за създаване на условия за целодневна организация на дейностите в училищното образование в общински училища и преминаването им на едносменен режим дирекция „Образование и младежки дейности“ проведе индивидуални срещи с директорите на училищата за уточняване на потребностите и възможностите, като всяко училище бе разгледано само за себе си и в контекста на училищата в близост в рамките на същия административен район. След обсъждането и направен анализ на информацията данните сочат че към момента 30 общински училища имат готовност в рамките на следващите три години чрез оптимизация на училищния план-прием и вътрешна реорганизация на наличната материална база да осигурят условия за целодневна организация на учебния ден от 2020 година. Седем училища заявяват потребност от осигуряване на допълнителни класни стаи чрез строителство на пристройки към основна сграда. Със заповед на кмета на община Варна е сформирана работна група с участието на главния архитект и експерти от пет общински дирекции, ОП „Инвестиционна политика“ и РУО – Варна. Работната група има задача на база на анализ на възможностите на материалната база да изготви предложение за мерки, които да осигурят условия за целодневна организация на дейностите в училищното образование в общински училища и преминаването им на едносменен режим.

въпросите зададе Иво Югов

www.barometar.net