Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 13.07.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

България не е привлекателна за имигранти, а трамплин към по-богати страни

6000 чужденци пребивават официално на територията на Варненска област в момента – каза на среща с журналисти Росен Димов, директор на отдел „Миграция” към ОД на МВР-Варна. Тези, които са хванати като нелегално пребиваващи са седем мъже от Близкия Изток, които са дошли в България официално с визи, но са останали след разрешения упоменат срок. Росен Димов подчерта, че страната ни не е привлекателна за имиграция и оставане с цел намиране на работа страна, а по-скоро – трамплин по пътя към по-богати европейски страни. Въпреки очаквания ръст на имигрантски поток от Близкия Изток след събитията по падане на арабски диктатури през пролетта на тази година, не е имало засилен интерес от чужди граждани към оставане в страната ни. Ниското ниво на заплащане в строителството, както и в браншове, в които имигранти биха се хванали да работят без документи и без владеене на български език е основната причина те да се опитват да продължат към по-добре организирани европейски страни с по-висок жизнен стандарт.

3 обучителни семинара по проект ДЕС-26 са проведени от в периода 20-29 юни. „Организиране на обучителни семинари за регионални и местни власти за международните стандарти в областта на човешките права при връщането”, финансиран от Европейски фонд за връщане, Годишна програма 2009, Дейност 10, „Повишаване знанията и опита на българските власти в областта на прилагането на международните стандарти по отношение на връщането”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG/RF2009/A10/GR5, Процедура “Повишаване знанията и опита на българските власти в областта на прилагането на международните стандарти по отношение на връщането”. Отговорен орган по програмата е Дирекция „Международни проекти” към Министерство на вътрешните работи. Проектът се реализира от Сдружение “Бизнес Агенция” в партньорство с ОД на МВР-Варна. В семинарите взеха участие служители на 1-во и 2-ро РПУ гр. Варна, както и служители на Дирекция „Миграция” – Варна, като общият брой на преминалите обучението е 45 човека.По време на семинарите участниците бяха запознати с международно правната уредба и постановените стандарти в областта на връщането, както и с предвидените в националното законодателство мерки за доброволно и принудително връщане.

Сред международните и национални правни актове, залегнали в обучителната програма са: Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи; Конвенция против изтезанията и други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание; Конвенция за правата на детето; Директива 2003//ЕО НА СЪВЕТА относно минимални стандарти за прием – уязвими групи и специфични нужди; Директива 2008/115/ЕО на ЕП и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни; Законът за чужденците в Р. България; Законът за убежището и бежанците.

Поставен е акцент върху спазването на човешките права на граждани на трети страни, подлежащи на връщане. Специално внимание е отделено и на идентифицирането на уязвимите лица, които са декларирали желание за доброволно завръщане в страните си по произход.В резултат на проведените семинари служителите, обхванати от обучението, са развили капацитет, опознавайки правните норми и стандарти да осъществяват процедурите по връщане, като спазват най-добрия интерес и правата на лица, пожелали да се завърнат в страните си на произход. Посредством решаването на казуси и ролеви игри, те са усвоили умения за установяване на първоначален контакт и прием на недокументирани граждани на трети страни, които се явяват прицелна група за програмите за доброволно завръщане.

Екипът от обучители, включва експерти с различна професионална опитност в конкретната материя – д-р Ива Пушкарова, гл.ас. ЮФ СУ,,Св. Климент Охридски”, Председател на Фондация за развитие на правосъдието, Диана Радославова, адвокат към Център за правна помощ – „Глас в България” и експерт по имиграционно и бежанско право, Мимоза Димитрова, психолог и директор на Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, Милена Драгова, психолог, председател на Българската коучинг асоциация,, Кристина Гологанова-координатор социални дейности в Център АСЕТ, предоставящ консултации на търсещи убежище и недокументирани граждани на трети страни, принудително настанени лица в Дом за временно настаняване на чужденци.

http://www.briz15.com/