Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 13.07.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Бизнес

Расте доверието на инвеститорите към България като елемент на суверенен дълг

Министерството на финансите постигна среднопретеглена доходност от 3,29% на поръчките на проведения вчера, 12 септември, аукцион за продажба на 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Постигнатите параметри са най-добрите от пускането на емисията на първичен пазар в обращение в края на 2010 година. Тогава (22 декември м.г.) бе постигната доходност от 3,66%. Регистрираната доходност по емисията, емитирана на вътрешния пазар и деноминирана в местна валута, е под текущата доходност на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на редица държави от Централна и Източна Европа. За Литва доходността е 3,66%, за Турция е 3,83%, за Хърватия е 4,43%, за Унгария доходността е 4,83%, а за Румъния – 5,04%.

Заявените поръчки от първичните дилъри на ДЦК, както за своя сметка, така и за сметка на клиенти, възлизат на 110,26 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие, индикатор за инвеститорския интерес, е 3,15 – най-високото ниво на коефициент на покритие, постиган на аукцион за пласмент по емисията 3,5-годишни държавни облигации. На аукциона бе регистриран много силен интерес, както от страна на банките – първични и непървични дилъри, така и от други институционални инвеститори.

В отговор на заявения голям инвеститорски интерес от пазарните участници, Министерството на финансите взе решение да одобри поръчки в размер на 51,5 млн. лв. съвкупна номинална стойност при предварително обявен обем за продажба от 35 млн. лв.  Решението на МФ кореспондира със заявеното намерение за активно и гъвкаво управление на държавния дълг и е допълнителен стимул за увеличаване ликвидността на емисията, чиито обем в обращение нараства на 260,5 млн. лева.Това е поредният (трети) аукцион за продажба на суверенни облигации, на който се отбелязват най-ниски стойности на емисиите ДЦК със средносрочен и дългосрочен матуритет. Резултатите от преотварянето на емисията 3,5-годишни ДЦК представляват своеобразна обективна оценка на инвестиционната общност към провежданата от правителството фискална политика, насочена към постигане на макроикономическа стабилност и устойчив икономически растеж.

barometar.net