Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 28.11.2022
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

В категория Любопитно

Младежки спортен клуб и община Долни чифлик стартираха изпълнението на съвместен проект

Сдружение Младежки спортен клуб Варна и община Долни чифлик стартираха изпълнението на съвместния си проект „ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА И ЗЕЛЕНА ОБЩИНА (ЗАЕДНО)“, финансиран от Оперативна програма Добро управление, информират от община Долни чифлик.
Проектът ще подкрепи гражданското участие на всички ни в процесите на вземане на решения в община Долни чифлик. В рамките на 10 месеца ще се създадат и тестват механизмите за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от общинската администрация, касаещи конкретни екологични политики.
Залог за успеха на проекта е съвместната работа на всички нас, на сдруженията и гражданските организации на територията на община Долни чифлик с представителите на местната общинска власт.

ЗАЩО Е НУЖНО ТАКОВА СЪТРУДНИЧЕСТВО?

Чрез активното си участие и подкрепа при изпълнение на проекта:
Гражданите – ще могат да разберат принципите и детайлите в процеса на вземане на решения от страна на общинската администрация;
Децата – ще могат да подобрят знанията и уменията си при разделното събиране на отпадъци и опазване на околната среда;
Местната власт – ще може да получи и приложи препоръките Ви. Така, в резултат на проекта, местната администрация ще подобри своята откритост, прозрачност и отчетност и ще получи легитимност за своите решения.
По този начин вярваме, че ще стимулираме гражданското участие в прилагане и контрол на местните общински политики за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда, чрез активиране на усилията на всички, главно на децата и младежите.
В първия етап на изпълнение провеждаме ПРОУЧВАНИЯ и оценки за нагласите на местна общност и представителите на гражданските организации, свързани с прилагането на местни политики по сметосъбиране. Ще изготвим анализ и ще организираме ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ между всички заинтересовани страни, включително младежи, на който ще бъдат споделени, обсъдени и дефинирани параметрите на желаното сътрудничество с общинската администрация в прилаганите политика по сметосъбиране. На база на предложенията Ви ще бъдат отправени ПРЕПОРЪКИ към община Долни чифлик и ще бъдат тествани нови методи на взаимодействие. Ще разработим и подпишем между всички заинтересовани страни МЕМОРАНДУМ ЗАЕДНО с ясни параметри на сътрудничеството ни с местната власт.
barometar.net