Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 07.12.2023
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Бизнес

Приет е правилник за прилагане на Закона за военната полиция

Правителството прие правилника за прилагане на Закона за военната полиция. С него се урежда организацията на дейността на служба „Военна полиция”, реда за упражняване на правомощията на нейните органи, специфичните условия за назначаване на длъжност, преназначаването и повишаването във военно звание, изискванията към оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица. Регламентира се дейността на военнополицейските формирования в Българската армия.Служба „Военна полиция” е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към него. Ръководството и центърът й по логистика и подготовка са базирани в София, а регионалните й служби са в София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен.

Военната полиция осъществява контрол за спазването на обществения ред и военната дисциплина от военнослужещите; охранителна дейност за предотвратяване, пресичане и защита от противозаконни посегателства на лица, обекти, имущество, въоръжение, техника и мероприятия; контрол върху използването на военни превозни средства; осигуряване и контрол за спазването на установения пропускателен режим при влизане и излизане от охранявани обекти на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и вътрешния ред в тях; съвместно или във взаимодействие с МВР или ДАНС задачи от тяхната компетентност по охрана на обекти; разкриване, прекратяване и пресичане на терористични актове, разпространяване на оръжия за масово унищожение и незаконен трафик на оръжие; задържане на извършители на престъпления от общ характер и освобождаване на заложници.

Служба „Военна полиция” опазва реда и сигурността в и на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност и служби за обществен ред осъществява оперативно-издирвателна и антитерористична дейност, дейност по предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления от общ характер и полицейска регистрация на лица, охранителна и контролна дейност, противопожарен контрол, разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства и др.Оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна полиция” се извършва чрез използване на оперативни средства и способи за придобиване на информация, а издирвателната – чрез комплекс от издирвателни, научно-технически, информационно-справочни и други мероприятия за установяване местонахождението на лица и вещи.

barometar.net