Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 18.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Все повече фирми в България ползват интернет за подобряване на бизнеса си

Расте делът на компаниите, които имат достъп до интернет и създават уебсайт или уебстраница, за да подобрят своята бизнес среда. За периода 2009 – 2011 г. делът на фирмите, които използват своя уебстраница/уебсайт се е увеличил с 8.7%, а за същия период фирмите, които имат достъп до интернет, отбелязват ръст от 3.0%, съобщава НСИ.Информационно-комуникационните технологии са най-широко използвани в големите компании с над 250 заети лица и 99.7% от тях имат достъп до интернет.Най-малко- 15%, те се ползват в сферата на преработващата промишленост и строителството, където използването на компютър и интернет не е пряко свързано с изпълнението на служебните задължения.

С най голям дял от 84.1% са служителите, които създават и разпространяват информация и творчески продукти, както и далекосъобщения, използват интернет. След него се нарежда отрасълът на научноизследователската и развойна дейност, рекламата, юридическите, архитектурните и инженерните дейности, в който 59.1% от заетите използват компютър, свързан с интернет.С увеличаване на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация се засилва и интересът към тяхното приложение в бизнес средите. През 2011 г. се наблюдава растеж от 9.9% в дела на предприятията, които са използвали интернет, за да получат информация от органите на публичната администрация. Значително се повишава интересът на фирмите към изтеглянето на формуляри (данъчни, счетоводни, статистически и др.), наблюдава се ръст от 19.5% спрямо предходната година. Все още е малък делът на предприятията, които използват интернет за получаване на достъп до тръжни документи или спецификации в рамките на публичната електронна тръжна система, и едва 9.7% от фирмите са посочили, че са ползвали такива услуги през последните дванадесет месеца към момента на изследването.

Използването на интернет с цел осъществяване на електронна търговия от бизнеса взаимодейства едновременно в няколко насоки: намаляване на разходите на фирмите чрез оптимизиране на персонала, значително разширяване на обхвата на клиенти и доставчици до всяка точка на света, като в същото време се избягват посредниците, увеличават се приходите от продажбите, разгръща се интензивна маркетингова комуникационна стратегия, което своевременно довежда до повишаване на конкурентоспособността и развитието на все по-глобализиращия се пазар.Данните за 2011 г. сочат, че покупките и продажбите от електронна търговия в Р България увеличават своя дял и все повече предприятия използват интернет, за да подобрят своя бизнес и да улеснят клиентите и доставчиците си.

С 3.2% са се увеличили покупките на фирмите в интернет спрямо 2010 г., докато при продажбите се наблюдава ръст от 2.2% за същия период. Най-активни са големите компании с над 250 заети, които отбелязват по-висок процент на онлайн продажби и покупки, съответно 20.0% са осъществили онлайн покупки, а 10.7% са реализирали продажби.Най-много поръчки за стоки и услуги са били получавани от купувачи в България и 62% от всички онлайн продажби са реализирани у нас, а останалите 38% са осъществени извън пределите на страната. Около една четвърт (24%) са поръчките от клиенти на страните – членки на ЕС, което е положителна тенденция в разширяването на географския обхват на българската електронна търговия.

Съгласно Регламент № 808/2004 на ЕП и на Съвета за статистиката на информационното общество НСИ проведе изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и е-търговията в предприятията за осми пореден път през 2011 година.

profit.bg