Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 25.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Банките у нас с 203 млн. лв. печалба за четири месеца

През април нивата на основните финансови показатели на банковия сектор не търпят съществени промени. С увеличението на привлечените средства растеж отчитат и ликвидните активи, като коефициентът им достига 25.88% (при 25.75% в края на март), информират от Българска народна банка.Реализираният през месеца нетен лихвен доход (217 млн. лв.) покрива изцяло направените разходи за обезценка (106 млн. лв.). Към 30 април печалбата на системата е 203 млн. лв., или с 27 млн. лв. повече от отчетената в края на март.През месеца общата сума на активите се увеличава със 741 млн. лв. (1.0%) и достига 78.6 млрд. лв. Паричните средства нарастват с 8 млн. лв. (0.1%). Портфейлите с ценни книжа регистрират спад (с 12 млн. лв., 0.2%) в резултат от намалението на финансовите активи, държани за търгуване, и на тези на разположение за продажба.

 През периода няма съществено изменение на паричните средства и на портфейлите с ценни книжа, като в края на месеца техните дялове в активите на банковата система са съответно 9.7% и 8.3%. Пазарната позиция на петте най-големи банки достига 51.6%.Брутните кредити и аванси нарастват със 739 млн. лв. (1.1%), от които 489 млн. лв. са вземания от кредитни институции. През месеца нарастват всички сегменти на портфейла с изключение на експозициите към централни правителства, които намаляват с 3.2% (19 млн. лв.).Корпоративните заеми се увеличават с 0.5% (197 млн. лв.). Сходният темп на нарастване при жилищните ипотечни кредити (14 млн. лв., 0.1%) и при потребителските кредити (12 млн. лв., 0.1%) формира увеличение на експозициите на дребно с 26 млн. лв. (0.1%).Месечният растеж на привлечените средства е 1.0% (667 млн. лв.). Ресурсът от институции, различни от кредитни, се увеличава с 2.6% (555 млн. лв.). Депозитите от граждани и домакинства нарастват с 0.9% (292 млн. лв.).Средствата от кредитни институции намаляват с 1.8% (180 млн. лв.). Местните източници на финансиране продължават да се увеличават и в края на април формират 81.5% от общата сума на привлечения ресурс.През април балансовият капитал на банковия сектор е увеличен с 0.3% (27 млн. лв.) с приноса на емитирания капитал (10 млн. лв.) и на дохода от текущата година.
Insurance.profit.bg