Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 22.02.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

ВиК Варна: Всички 10-годишни водомери подлежат на проверка и/или подмяна

На основание чл.11 ал.4 и ал.5. от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, в сградите –  етажна собственост, както и водоснабдяваните обекти с повече от един потребител, всеки абонат на водоснабдителните дружества поставя индивидуален водомер.Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. На основание чл.34а от същата наредба индивидуалните водомери като средства за измерване в сгради – етажна собственост подлежат на задължителна периодична проверка на всеки 10 години за сметка на потребителите. Проверката се удостоверява със знаци по реда на Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. При липса на този знак или при наличие на знак с изтекла давност инкасаторите от “ВиК-Варна” ООД правят предписание за периодична проверка на съответния водомер или за смяната му с нов, отговарящ на изискванията на на чл.33 ал. 4 от Наредба № 4.
Разходите за проверка, ремонт, подмяна на индивидуалните водомери са за сметка на потребителите.
В тази връзка абонатите на дружеството могат да предприемат следните действия:
1. Да заплатят на касата на “ ВиК-Варна”ООД сумата от 14.70 лв. за демонтаж на вашия водомер. Служител на дружествоо ще посети абоната в дома му и ще  демонтира водомера, за да му  бъде направена периодична проверка по силата на чл.34а ал.2 или в сервиза за водомери към дружеството. Ако следството за измерване е преминалоо проверката и е поставен актуален знак, абонатът следва да заплати на касата на дружеството сумата от 18.30 лв. за монтаж и пломбиране на холендъра на изправния водомер. Служител на Ви К – Варна монтира и пломбира водомера. Ако той е неизправен абоната следва да го ремонтира или да закупи нов водомер. За времето на проверката се монтира подходящ заместител.
2. Абонатът закупува  нов водомер, одобрен по реда на чл33 ал.4 на Наредба№4. На касата на “ВиК-Варна “ ООД се заплаща сумата от 25 лв. за демонтаж, монтаж и пломбиране холендъра на водомера. Служител на дружеството извършва подмяната на водомера.
3. Абонатът може да се обади на фирмите,  упълномощени от „ВиК – Варна” ООД за подмяна на индивидуални водомери.Техни представители посещават абоната, подменят с нов водомер, отговарящ на всички нормативни изисквания и го пломбират.  Сумата, която заплаща абоната на място за подмяната и пломбирането на новия водомер, е 60 лв. Телефоните за връзка с “ ВиК-Варна “ и фирмите са изписани на сведенията за ремонт, които инкасаторите връчват на абнотатие, чийто водомери следва да бъдат проверени и/или подменени. Право на абоната е сам да избере един от тези три варианта за проверка и/или подмяна на водомера, който е най – удобен за него.

barometar.net