Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 18.04.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Интервю

Лилия Христова: Образователната система във Варна работи добре

интервю по актуални теми с директора на дирекция „Образование и младежки дейности” в община Варна, г-жа Лилия Христова.

Г-жо Христова, как според Вас се справят варненските училища по време на ковид кризата?

Директорите на образователните институции стриктно спазват разписаните Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, които са разработени от Министерство на образованието и науката, съвместно с Министерство на здравеопазването. Също така прилагат всички разпоредби от заповедите, издадени от МЗ и МОН, във връзка с организацията на предучилищното и училищното образование. Системата работи добре благодарение на общите усилия на ръководства, учители, ученици и родители.

Имат ли трудности с онлайн обучението варненските учители? Какви предимства и недостатъци има при това обучение?

Съгласно законодателството учебният процес е обект на контрол от Регионално управление на образованието и това е институцията, която може да отговори за ползите и недостатъците на обучението от разстояние в електронна среда.

При извършените проверки по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в общинските училища, добихме впечатления относно организацията на обучението от разстояние в електронна среда. Трудности се наблюдават при деца без достъп до Интернет свързаност и без електронни устройства. В тези случаи училищата са приложили други подходи – най-често осигуряване на образователни материали на хартия в дома на учениците.

Тази година бюджетът на Варна за образование е рекорден. Предвиждат се инвестиции в образователна инфраструктура – изграждане на нови 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли във Варна. Какво е мнението на директорите на училища и детски градини за бюджета и предвидените инвестиции?

При подготовката на бюджета за 2021 година с директорите на детски градини и училища са обсъдени компонентите на формулата, чрез която се сформират училищните бюджети, след което е изготвена заповед за разпределение на средствата от държавните стандарти във функция „Образование“. Община Варна е изпълнила ангажимента си за дофинансиране на маломерни паралелки и на проект за внедряване на „Модел 1:1“ в 9 общински училища. Предвидени са допълнителни средства за работещите в системата в рамките на една минимална заплата при пенсиониране и раждане на дете. През 2021 година се сключи Общински колективен трудов договор в сектор „Образование“, който също е в интерес на работещите в системата на образованието в Община Варна с договорените в него придобивки.

Община Варна кандидатства и получи финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. Целта ни е децата да са в съвременни сгради, в които да получават нови знания, да се развиват и да бъдат успешни. По програмата ще бъдат изградени: 3 нови  сгради за училища – Оздравително, ІIІ ПМГ, ГПЧЕ; 3 нов  пристройки за ДГ – „Хъшове“, „Ран Босилек“ – Тополи, „Слънчогледи“; 2  пристройки към ДГ „Приказка“ и „Д-р Петър Берон“; 3 пристройки към училища – ОУ „В.Друмев“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Н. Геров“; пристройка към ДЯ „Роза“.

От позиция на Дирекция „Образование и младежки дейности“ стана ясно, че в Общински съвет-Варна няма внесено предложение за събаряне на сградата на ОУ „Св.Иван Рилски“. В същото време има подписка на граждани срещу събарянето му? Каква ще бъде съдбата на училището?

Не знам защо обществеността се фокусира единствено върху ОУ „Св. Иван Рилски“. Предприетите действия за оптимизация на общинската образователна система са резултат на задълбочен анализ и изследване на демографските процеси в града. ОУ „Св.Иван Рилски“ е част от цялостната визия за оптимизация и не бива да се разглежда като отделен случай извън контекста на цялостната визия. С изпълнение на Програмата, финансирана от МОН с близо 32 млн., в която са включени 12 образователни институции и реализирането на оптимизацията ще доведе до изпълнение на ангажиментите на Варна за въвеждане на т.нар. едносменен режим, както и постигане качествен образователен процес за близо  2700 ученици и  приблизително 700 деца деца в ДГ.

Въпросът не е свързан със сградата на ОУ „Св. Ив. Рилски“, а с намаляващия брой на  учениците в него – от 387 през учебната 2015/2016 г., до 236 през учебната 2020/2021 г., а към настоящия момент учениците са 226 (183 ученици и 43 деца в ПГ в подблокови пространства). Анализът на броя ученици през последните години, показва трайна тенденция за намаляването им:

Учебна година Брой ученици към 15 септември Брой ученици  към 01 януари Броят на учени ците е  намалял с:
2017/2018 г. 335 330 5
2018/2019 г. 305 295 10
2019/2020 г. 264 253 11
2020/2021 г. 236 221 15

При последната проверка на обхвата на учениците са присъствали 101 от 183.

Обръщам внимание, че протестът е за терена, върху който съществува ОУ „Св.Иван Рилски“. Неоснователни и неуместни са твърденията, че имотът на ОУ „Св. И. Рилски“ ще се ползва по друго предназначение, а не за училище. Големината на парцела позволява построяването на 36 класно училище. Към момента няма решение за събаряне на сградата или за преобразуване на ОУ „Св. Иван Рилски“. В разговори с архитекти е поставен въпросът при строителството на новата сграда за ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ да се търси архитектурно решение на база конструктивно обследване за запазване на сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и запазване на прилежащия парк.

въпросите зададе Иво Югов

barometar.net