Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 20.01.2022
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу Covid-19?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория Интервю

Лилия Христова: Директорът на училище трябва да е визионер и да поставя цели, които са обозрими в бъдещето

интервю по актуални теми с директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, г-жа Лилия Христова

Г-жо, Христова нова ли е идеята за мандатност на директорите на училища?

Идеята за мандатност на директорите не е нова, но превръщането й в реалност трябва да бъде добре обмислено, като основната цел при вземане на решение е то да бъде в полза на институцията и учениците, които се обучават в нея. Заемането на длъжност сега става след конкурс, след това развитието на институцията и екипа зависят от качествата на директора. Измеримостта на качеството на работата на директора към момента не е пряко обвързана с възможностите за прекратяване на правомощията му.

Предвид действащата нормативна уредба е добре усилията да бъдат насочени към процеса и качеството на атестиране на директорите. Tрябва да призная, че влагайки ресурс в подготовката, kвалификацията и кариерното израстване на отделна личност ние сме длъжни като общество да се възползваме от способностите й. Също така да имаме възможност, когато определен човек не се справя на длъжността, която заема, да му дадем шанса да продължи там, където е най-голямата му сила.

Според Вас какви качества трябва да притежава директорът на училище, за да е успешен? Важно ли е да бъде мениджър?

Директорът на училище, в качеството си на негов ръководител трябва да притежава способността за вземане на решения и способността за слушане и общуване. Той трябва да вдъхновява и стимулира професионалното развитие на поверения му педагогически екип.

Необходимо е директорът да е визионер – да поставя цели, които са обозрими в бъдещето и значими за училището. Но тук от значение е и осигуряването на средства за тяхното реализиране. Затова той трябва да притежава отлични управленски умения, което включва задължително и мениджърски умения.

Има ли формула, с която да се изчисли ефективността на всяко училище и на базата на това то да получава финансиране?

И в настоящия момент на местно ниво средствата от единни разходни стандарти за финансиране на образователните институции се разпределят по формули, предварително приети и съгласувани с директорите на общинските училища и детски градини. В течение на годините усъвършенствахме тези формули и днес можем да кажем, че те осигуряват относително справедливо разпределение на средствата за образование. Разбира се, според изискванията на закона настоящата схема на разпределяне на средствата се базира основно на броя на децата и паралелките, но се използват допълнителни коефициенти за преразпределение, които отчитат специфичните особености на всяко училище и детска градина като: наличието на маломерни помещения, басейни, вид на отопление и др.
Тук възниква въпросът дали базираното на брой деца финансиране не създава стимули за задържане на учениците на всяка цена и същевременно запазва големите разлики в качеството на образование. В този смисъл посоката, в която трябва да се развива образователната система, ако искаме наистина да имаме един завършен работещ модел на финансиране е да запазим всичко постигнато досега и да го надградим, като включим качеството като елемент на финансиране. Само така ще се постигне финансиране, базиращо се на резултати. Преди да постигнем всичко това обаче трябва да се разработи много прецизна и адекватна методология за оценка на качеството в образованието.

Какво е мнението Ви за делегираните бюджети? Остарял модел на финансиране ли са? Трябва ли да бъдат премахнати и училищата директно да се финансират, а не през общините?

Системата на делегираните бюджети беше въведена преди 13 години и може да не е най-съвършената система за управление, но е много по-добра от прилагания преди това модел, при който образователните институции се финансираха на база заплати, допълнителни плащания, разходи за издръжка, капиталови разходи и др. Категорично: премахването на делегираните бюджети би било крачка назад и отстъпление от принципите на децентрализацията.
Делегираните бюджети са средство за постигане на по-голяма ефективност при използване на човешките, материалните и финансовите ресурси в сферата на образованието. Те позволяват на системата по-голяма адаптивност към динамиката на средата и търсене на адекватни управленски решения както в краткосрочен така и в дългосрочен план.
Образованието е услуга, предлагана на местно ниво и в този смисъл принципът на децентрализацията предполага общините да продължат да играят важна роля в образователния процес и в разпределяне на средствата между образователните институции по вече споменатите формули. На общинско ниво най-точно могат да бъдат отчетени спецификите на всяка една образователна институция. Освен това общините са гарант за прозрачност и законосъобразност на разходите, създават условия за ефективен контрол и спазване на финансовата дисциплина чрез регулярни одити на институциите. Не на последно място със собствени средства общините имат възможност да дофинансират определени разходи на местните училища и детски градини, като по този начин подпомагат дейността им.

Какво е мнението ви за щадящите тестове за ученици?
Тук е важно мнението на експертите в областта на здравеопазването. Всеки родител има свои основания за едно или друго поведение. Считам, че когато става въпрос за здравето на децата, най-важни са отговорните позиции на МЗ и на личните лекари, които следят развитието на детето и познават добре здравния му статус. Родителят има право да реши, като се съобрази с индивидуалния здравен статус на своето дете и вземе най-доброто решение за него.

Какви са впечатленията Ви от дистанционното обучение на учениците?
Ясно за всички е, че независимо от създадените условия дистанционното обучение не дава удовлетворяващи резултати, каквито обществото очаква. Специалистите в областта на детската психология също изказват опасения относно негативни проявления, свързани с уменията за социално общуване, тревожност от социални контакти и загуба на увереност.
Разбира се, има ученици, които предпочитат дистанционната форма на обучение, като мотивите за това са различни и са свързани с личностните качества на децата.

Нужна ли е масирана информационна кампания за ваксиниране на учениците?
Информацията е важна за вземане на отговорни решения. По отношение на ваксините кампаниите би следвало да са свързани с национално отговорните решения.

въросите зададе Иво Югов

barometar.net