Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 22.05.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Отмениха доставка на рентгенови системи за летищата Варна и Бургас

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на концесионера на летищата Варна и Бургас за избор на изпълнител за доставка на рентгенови системи, съобщават от пресцентъра на комисията. Според комисията решението на главния изпълнителен директор и главния финансов директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка е незаконосъобразно.Поръчката е с предмет – „Доставка, инсталиране, привеждане в работно състояние на 4 броя рентгенови системи (3 броя – летище Бургас, един брой – летище Варна) и обучение на персонала за работа с оборудването”.

Производството установи, че твърдението на жалбоподателя „Данлекс” ООД за това, че представения сертификат от класирания на първо място участник не е издаден от международно признат сертифициращ орган, е основателно.От представената по преписката оферта е видно, че „Сектрон” ООД е представил копие на сертификат за доказване на безвредност по отношение на филмови материали и копие на сертификат за доказване на безвредност по отношение на храни и лекарства, издадени от Dade Moeller & Associates.

КЗК изиска от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” информация дали Dade Moeller & Associates е международно признат сертифициращ орган и получи отговор, че дружеството не е акредитирано от ИА БАС. Също така официалните интернет страници на европейските органи по акредитация, (където това е приложимо) не дават еднозначна информация за това.КЗК счита, че комисията за провеждане на процедурата е извършила нарушение на ЗОП като е допуснала до участие и класирала участник, който не е доказал по категоричен начин, че отговаря на предварително обявените условия в документацията.При връщането на преписката на възложителя, процедурата следва да бъде продължена от етап разглеждане на офертите, като от участника „Сектрон” ООД следва да бъдат изискани доказателства относно това дали Dade Moeller & Associates е международно признат сертифициращ орган.

inews.bg