Времето

giweather wordpress widget

Валути

Фиксинг за 20.06.2024
ВалутаЕд.Лева
EUREUR11.9558

Анкета

Очаквате ли Варна да се развива през следващите години?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

В категория България

Участниците ни в световни и европейски първенства ще бъдат застраховани от държавата

Министерството на физическото възпитание и спорта ще може да застрахова спортистите в случай на настъпване на събития, причиняващи увреждане на тяхното здраве, телесна цялост или смърт в процеса на спортно-състезателната им подготовка при участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства. Тази промяна в Закона за физическото възпитание и спорта беше одобрена на днешното правителствено заседание и ще бъде предложена на парламента за одобрение.

Предложението е продиктувано от факта, че спортният травматизъм е основният рисков фактор за непостигане на поставените цели за призови класирания на спортистите при участието им в олимпийски игри, световни и европейски първенства. Със създаването на подходящ нормативен механизъм държавата ще има възможност да предприеме адекватни мерки за бързото възстановяване на спортистите от националните отбори и да сведе до минимум риска от евентуалното непостигане на зададените спортни цели на престижните международни състезания, където спортистите ни защитават спортния авторитет на нацията.

Одобрените промени в Закона за физическото възпитание и спорта се правят с цел да се създадат благоприятни условия за насърчаване и развитие на системата като отрасъл с все по-нарастваща роля в сферата на икономиката. Това предполага наличието и на добре поддържана и оборудвана спортна база, за която се изисква осигуряване на значителен финансов ресурс.

Тъй като икономическите условия не позволяват осигуряването на достатъчно публични средства за привеждането на голяма част от спортните бази в съответствие със съвременните нужди и условия за ползване от желаещите да практикуват и развиват спорта, със законопроекта се регламентират облекчени условия и ред за спортните организации при предоставянето им за ползване по предназначение на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм – държавна и общинска собственост.

Предоставя се възможност те да се ги ползват както чрез отдаване под наем, така и чрез учредяване на срочно ограничено вещно право на ползване върху тях срещу финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, развитие и модернизация на съответния спортен обект или съоръжение. Същевременно собствеността на държавата и общините е защитена и гарантирана в достатъчна степен посредством изпълнението на множество законови условия, в т. ч. и изисквания за регистрационни и лицензионни режими.

Създават се нови разпоредби, касаещи регламентацията на учебните планове и спортната подготовка на учениците в спортните училища, като се въвежда спортната подготовка на учениците да се планира, организира и отчита в тясна връзка и зависимост от планирането в дългосрочните програми за развитие на съответния спорт, разработени българските спортни федерации. Предвижда се учениците от спортните училища да участват в международни състезания единствено от името на България.

Прецизира се и се допълва законовата уредба, свързана с дейността на Антидопинговия център, като се регламентира неговият статут и основни функции, прецизират се основни понятия и термини, свързани с контрола и борбата срещу използването на допинг в спорта.Законопроектът е приет на вносител.

barometar.net